Thay đổi mẫu đơn đăng ký sử dụng mã số mã vạch

Give You Peace Of Mind

0933 516 299

congtuan@vcfoods.vn

Thay đổi mẫu đơn đăng ký sử dụng mã số mã vạch

Nghị định 13/2022/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định 132/2008/NĐ-CP ngày 31/12/2008; Nghị định 74/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều Luật Chất lượng sản phẩm hàng hoá và Nghị định 86/2012/NĐ-CP ngày 19/10/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Đo lường.

Cụ thể: Thay thế biểu Mẫu số 12, Mẫu số 14 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 74/2018/NĐ-CP bằng Mẫu số 12, Mẫu số 14 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 13/2022/NĐ-CP.

Theo đó, Mẫu số 12 – Đơn đăng ký sử dụng mã số mã vạch và Mẫu số 14 – Giấy chứng nhận quyền sử dụng mã số mã vạch sẽ có một số thay đổi theo hướng đơn giản hoá,  dễ hiểu tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp dễ kê khai, dễ đăng ký và đảm bảo theo form chuẩn của GS1 toàn cầu.

Tải biểu mẫu đăng ký sử dụng mã số mã vạch TẠI ĐÂY:

https://drive.google.com/drive/folders/1oS65iXOfrzQKatZ9zoyaLc57h0cXELqU?usp=sharing

 

 

 

 

Chia sẻ:
Bài viết khác:
Zalo
Hotline