Hướng dẫn tra cứu quy định về sử dụng phụ gia thực phẩm của UB tiêu chuẩn thực phẩm quốc tế Codex, danh mục hoặc cơ sở dữ liệu về hương liệu thực phẩm của JECFA, FEMA và Liên minh châu Âu

Give You Peace Of Mind

0933 516 299

congtuan@vcfoods.vn

Hướng dẫn tra cứu quy định về sử dụng phụ gia thực phẩm của UB tiêu chuẩn thực phẩm quốc tế Codex, danh mục hoặc cơ sở dữ liệu về hương liệu thực phẩm của JECFA, FEMA và Liên minh châu Âu

Thông tư số 17/2023/TT-BYT ban hành ngày 25/9/2023 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật về an toàn thực phẩm do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành, có hiệu lực thi hành từ ngày 09/11/2023. Theo đó, Điều 1 Thông tư số 17/2023/TT-BYT sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư số 24/2019/TT-BYT ngày 30/8/2019 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định việc quản lý và sử dụng phụ gia thực phẩm.

Cục An toàn thực phẩm hướng dẫn tra cứu quy định về sử dụng phụ gia thực phẩm của Ủy ban tiêu chuẩn thực phẩm quốc tế Codex, danh mục hoặc cơ sở dữ liệu về hương liệu thực phẩm của JECFA, FEMA và Liên minh châu Âu, cụ thể như sau:

I. Tra cứu quy định về sử dụng phụ gia thực phẩm của Ủy ban tiêu chuẩn thực phẩm quốc tế Codex

1. Tiêu chuẩn chung về phụ gia thực phẩm của Ủy ban tiêu chuẩn thực phẩm quốc tế Codex (Codex stan 192:1995) phiên bản mới nhất năm 2021:

https://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/sh-proxy/en/?lnk=1&url=https%253A%252F%252Fworkspace.fao.org%252Fsites%252Fcodex%252FStandards%252FCXS%2B192-1995%252FCXS_192e.pdf

2. Danh sách các Tiêu chuẩn sản phẩm thực phẩm của Ủy ban tiêu chuẩn thực phẩm quốc tế Codex phiên bản mới nhất:

https://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/codex-texts/list-standards/en/

II. Tra cứu cơ sở dữ liệu về hương liệu thực phẩm của JECFA, FEMA và Liên minh châu Âu:

1. Cơ sở dữ liệu về Hương liệu đã được JECFA đánh giá, xác định an toàn ở các lượng ăn vào dự kiến hoặc lượng ăn vào hàng ngày chấp nhận được (ADI):

https://www.fao.org/food/food-safety-quality/scientific-advice/jecfa/jecfa-flav/en/

2. Cơ sở dữ liệu về Hương liệu được công nhận an toàn (GRAS) ban hành bởi Hiệp hội các nhà sản xuất hương và chất chiết xuất của Hoa Kỳ (FEMA):

https://www.femaflavor.org/flavor-library

3. Cơ sở dữ liệu về Hương liệu dùng trong thực phẩm của Liên minh châu Âu ban hành bởi Nghị viện và Hội đồng Liên minh châu Âu:

https://ec.europa.eu/food/food-feed-portal/screen/food-flavourings/search

 

Nguồn: Cục An Toàn Thực Phẩm - Bộ Y Tế

Chia sẻ:
Bài viết khác:
Zalo
Hotline